Pleats KLYNDOBBE

In verbinding met mens en natuur


In verbinding met mens en natuur

Natuurbeheer

Situering landerijen

De kavel Butefjild 30 is gelegen aan de noordzijde van het dorp Feanwalden. In 2014 is hier het natuurgebied Klyndobbe heringericht, op voormalig agrarisch land van de Familie de Groot. Klyndobbe ligt tussen de natuurgebieden de Sippenfennen en De Houtwiel. In groter perspectief draagt Klyndobbe bij aan de verbinding tussen de Groote Wielen en de Zwagermieden.
De helft van het gebied is moeras en water, de andere helft is vochtig grasland dat geschikt is voor onder andere weidevogels. 
Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van natuurgebied Klyndobbe.

In de toekomst hopen we dat het beheer door ons voortgezet kan worden en we daarmee het bijzondere karakter van de locatie van onze pleats kunnen behouden voor volgende generaties.