Pleats KLYNDOBBE

In verbinding met mens en natuur


In verbinding met mens en natuur

Nieuws- & Activiteiten

Nieuws

Mei 2024 
Opening Rustpunt Pleats Klyndobbe

Begin mei hebben wij ons Rustpunt geopend. Voor alle wandelaars en Fietsers die even willen pauzeren staat er een kopje koffie/thee of limonade met cake of koek klaar. 

In de rustpunt pipowagen maken we ook ruimte voor het inrichten van een kleine boerderijwinkel.
Hier zullen eitjes van onze kippen worden aangeboden en wanneer er weer overvloedig geoogst kan worden van de zelfoogsttuin zullen we ook groente aanbieden voor de losse verkoop. 

   

https://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=437112-2023
Artikel in Doarpskompas Feanwalden/Feanwaldsterwal

In de Kerst-editie van het Doarpskompas, een magazine voor inwoners van Feanwalden/Feanwaldsterwal, staat op de middenpagina's een artikel naar aanleiding van een interview dat door een van de redacteuren met ons gehouden is. We zijn enorm trots op het eindresultaat en hopen dat het bericht veel mensen mag inspireren.


Activiteiten

Diverse data in 2024
Mantra zingen in de Yurt

Er wordt van mantra's gezegd dat, door de mantra te zingen of er naar te luisteren, de deur wordt geopend naar een hoger bewustzijn. Bovenal is het zingen van mantra's verbindend. Verbindend met jezelf, verbindend met de anderen die meezingen en verbindend met het universum.

Vrijdag 21 juni: Zonnewende viering @ Mantrazingen 
Tijdstip; Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19:30 tot 21:00 uur
Deelname op basis van vrijwillige gift/donatie 

Voor informatie: https://www.bala.frl 
Voor opgave: info@bala.frl