Pleats KLYNDOBBE

In verbinding met mens en natuur


In verbinding met mens en natuur

Over ons

Wij zijn Jeroen ten Have en Annemieke de Groot en vanaf de zomer van 2023 hebben wij met onze kinderen het voorrecht om op Pleats Klyndobbe te mogen wonen. We zijn allebei werkzaam in het onderwijs en delen een passie voor alles wat met buitenleven te maken heeft. Met de verhuizing naar "de Pleats"  zijn we de uitdaging aangegaan om stap voor stap steeds zelfvoorzienender te gaan leven. Het is daarbij fijn om gebruik te kunnen maken van de eindeloze kennis van onze (schoon)ouders die nog steeds (en hopelijk nog heel lang) op het erf wonen. 

Het bedrijf van onze (schoon)ouders, waar op dit moment jongvee opgefokt wordt in samenwerking met melkveebedrijf Greenpower uit Hurdegaryp, zal door ons de komende jaren langzaam veranderd worden in een natuurinclusief, regeneratief gemengd boerenbedrijf. Door circulair te werken voorzien we waar dat mogelijk is in eigen behoeften om ons bedrijf draaiend te houden. Zo leveren we een actieve bijdrage aan het behoud van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit.

We zijn inmiddels gestart met een aantal nieuwe initiatieven om het leven en werken op het erf toekomstbestendig te maken. Zo is er een zelfoogsttuin aangelegd, en is het eerste toom kippen gearriveerd.

 


De lijst met nieuwe ideeen is eindeloos;

 • Zelfoogsttuin aanleggen om de lokale bevolking te kunnen voorzien van gezonde onbespoten verse groenten

 • Bloementuin aanleggen om naast groenten ook een bosje bloemen mee naar huis te kunnen nemen

 • Het houden van kippen die op het erf rond mogen scharrelen, biologische voeding krijgen en ons verse eieren geven die we kunnen verkopen

 • Pipowagen inrichten als " boerderijwinkel"  en rustplek

 • Yurt inrichten voor het mogelijk maken van diverse activiteiten op ons erf 

 • Een klein aantal koeien houden voor het regeneratief begrazen van onze weilanden, het leveren van mest voor onze tuin en klein schalige melkopbrengst

 • Twee varkentjes houden die ons land om kunnen ploegen

 • Bed and Breakfast beginnen

 • Iets met educatie in samenwerking met scholen

 • Bijenvolkje houden  

 • Buurt winkel oprichten 

 • .....
Verbinding

We willen met ons erf "Pleats Klyndobbe" een plek van verbinding creeren waar de connectie tussen mens en natuur centraal staat. Dat houdt in dat het voor ons belangrijk is om deze prachtige plek met anderen te delen en samen verbindende activiteiten te organiseren. 
Je kunt lid worden van onze tuin zodat je groentes kan komen oogsten wanneer je wilt. Wanneer je geen lid wilt/kunt worden maar je wel aangesproken voelt door onze plannen en graag een bijdrage zou willen leveren aan ons initiatief ben je van harte welkom om mee te denken en/of te helpen. We horen graag van je!

Jongvee opfok

Momenteel staan er in stal en wei tussen de 80 en 90 stuks jongvee. Rond de 100e levensdag stromen de kalfjes ons bedrijf in waarna ze rond 15/16 maanden door onze eigen stier 
gedekt worden. Zodra ze hun drachtige periode bijna hebben volbracht vertrekken ze naar moederbedrijf Greenpower om af te kalven. Daarna gaan ze melk geven en stromen ze in
melkproductie in. Nieuwe kalfjes stromen vervolgens ons bedrijf weer in en zo is voor ons de cirkel rond. 

Historie

De naam Klyndobbe is al te vinden op kaarten die honderden jaren oud zijn. In Feanwâlden staat de Schierstins (15e eeuws), een buitenplaats voor de monniken uit klooster Claercamp
nabij Rinsumageest. De stins kreeg zijn naam omdat de monniken schiere (=grijze) pijen droegen. In de wijde omgeving werd door hen turf gestoken uit de veengronden.
De naam Klyndobbe is hier een rechtstreekse verwijzing naar, Klyn = veengebied & Dobbe = put. Klyndobbe is een veenput waaruit veen gebaggerd is 

Op de route tussen Schierstins en klooster Claercamp hebben heel wat monniken hun sporen dus letterlijk achtergelaten op de plek waar tegenwoordig Pleats Klyndobbe gesitueerd is.
Een magische en inspirerende gedachte die zorgt voor een bijzondere energie op en om het erf.